Våra tjänster
Vi har lång erfarenhet av rådgivning och avtalsupprättande inom familjerätt, arvs- och gåvorätt, fastighetsrätt samt företagsrätt. HBN Juridik erbjuder även rådgivning och samtliga juridiska avtal som behövs vid generationsskiften samt vid fastighetsöverlåtelser.
Familjerätt

Rådgivning och avtal såsom samboavtal, äktenskapsförord och bodelning m.m.

Arvs- och gåvorätt

Rådgivning och upprättande av gåvobrev för fast- och lös egendom, bouppteckningar samt arvskiften m.m.

Fastighetsrätt

Rådgivning och avtal såsom köpeavtal, köpebrev, gåvobrev, arrendeavtal, nyttjanderättsavtal samt servitutsavtal m.m. Hjälper även till att ansöka om lagfart och inteckningar vid fastighetsförvärv.

Företagsrätt

Rådgivning och upprättande av förekommande avtal såsom exempelvis kompanjonavtal och aktieöverlåtelseavtal m.m.