STARTSIDA

FAMILJERÄTT

ARVS- & GÅVORÄTT

FASTIGHETSRÄTT

Avtal och servitut

Köp och försäljning

Bostadsrätt

Hyresrätt

OM OSS

 

 

  

 

 

 

 

    BOSTADSRÄTT


 HBN 
 
       JURIDIK

 

KONTAKT

JURIST
Hanna Byberg Notäng

Kontakta mig på telefon:
0706-84 81 06

Alt. skicka ett sms med
 ditt namn o telefonnummer så
 ringer jag dig!

 Eller skicka ett e-mail till:
 info@hbnjuridik.se

 


 

Bostadsrätt, även kallad insatslägenhet, är en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening, en typ av kooperativ, äger rätten att nyttja bostadslägenhet, lokal eller småhus mot ersättning för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser man har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättsinnehavaren äger inte fastigheten, utan förvärvar en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten. På fastigheten kan det finnas flerbostadshus eller småhus; i det senare fallet brukar föreningen äga ett flertal hus och kan även kallas småhusförening. Som beräkningsgrund för årsavgiften används vanligen insats eller andelstal. Andelstalet talar om bostadsrättens andel av föreningens tillgångar och skulder.
 

Endast bostadsrättsföreningar får upplåta bostadsrätt. Sedan föreningen upplåtit bostadsrätt kan bostadsrättsinnehavaren överlåta bostadsrätten (vilket oftast benämns att "sälja lägenheten") för att återfå insatt kapital. Innehavaren av en bostadsrätt har rätt att låta bostadsrätten återgå till föreningen. Om bostadsrättsinnehavaren åsidosätter sina skyldigheter gentemot föreningen kan bostadsrätten förverkas. Föreningen kan sedan bjuda ut bostadsrätten på den öppna marknaden.

Källa: wikipedia.org