STARTSIDA

FAMILJERÄTT

ARVS- & GÅVORÄTT

FASTIGHETSRÄTT

Avtal och servitut

Köp och försäljning

Bostadsrätt

Hyresrätt

OM OSS

 

 

  

 

 

 

 

    AVTAL OCH SERVITUT


 HBN 
 
       JURIDIK

 

KONTAKT

JURIST
Hanna Byberg Notäng

Kontakta mig på telefon:
0706-84 81 06

Alt. skicka ett sms med
 ditt namn o telefonnummer så
 ringer jag dig!

 Eller skicka ett e-mail till:
 info@hbnjuridik.se

 


F
ASTIGHETSAVTAL

Det ställs flera krav på fastighetsavtal. Ett köpeavtal måste bland annat vara skriftligt. Detta gäller även gåva och byte av fastighet. Om inte de särskilda formkraven följs är avtalet ogiltigt. För att förvärvet sedan ska bli slutligt ska en ansökan om lagfart på fastigheten göras. Läs mer under rubriken "Köp och försäljning" i menyraden till vänster.

SERVITUT
Servitut kan tillkomma antingen genom fastighetsbildning eller genom skriftligt avtal mellan fastighetsägare, avtalsservitut. Servitutet ger ägaren till en fastighet rätt att på ett visst sätt få använda en annan fastighet eller att råda över dess användning. Ett servitut kan exempelvis gälla väg eller vattentäkt, rätt att nyttja brunnar och att anlägga infiltrationsanläggningar till avlopp, men kan även avse begränsningar avseende hur det får byggas på den belastande fastigheten.

Kontakta mig när du behöver hjälp med dina avtal!