STARTSIDA

FAMILJERÄTT

Äktenskapsskillnad / Skilsmässa


Vårdnad och umgänge

Underhåll

Bodelning

Äktenskapsförord

Samboavtal

ARVS- & GÅVORÄTT

FASTIGHETSRÄTT

KONTAKT

 

 

  

 

 

 

 

    VÅRDNAD


 HBN 
 
       JURIDIK

 

KONTAKT

JURIST
Hanna Byberg Notäng

Kontakta mig på telefon:
0706-84 81 06

Alt. skicka ett sms med
 ditt namn o telefonnummer så
 ringer jag dig!

 Eller skicka ett e-mail till:
 info@hbnjuridik.se

 


VEM FÅR VÅRDNADEN AV BARNEN VID EN SEPARATION?
Att vara vårdnadshavare innebär att ta ansvar för barnets personliga förhållanden och se till att barnets behov skall bli tillgodosedda. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling, och övriga omständigheter. I vårdnaden ingår även att bevaka att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning.
Efter en skilsmässa kan ni båda fortsätta vara vårdnadshavare eller endast en av er.
I alla tvister när det gäller vårdnad, boende eller umgänge skall rätten se till barnets bästa. Det är barnet som är i centrum, inte föräldrarna.

BARNS BOENDE EFTER SKILSMÄSSA
Om barnet står under vårdnad av er båda föräldrar, får tingsrätten på talan av en av er föräldrar eller båda besluta hos vem av er barnet skall bo. Ni kan även skriftligen avtala om barnets boende. Avtalet blir giltigt om Socialnämnden i kommunen godkänner avtalet.


U
MGÄNGE MED BARN EFTER EN SEPARATION

Barnet har rätt till umgänge med den förälder den inte bor hos. Ansvaret för att barnet även kan umgås med den andre föräldern vilar på er båda som föräldrar. Även särskilt förordnade vårdnadshavare har ett sådant ansvar.
Vårdnadshavare har också ett ansvar för att tillgodose barnets behov av att umgås med andra personer som står det nära.

Du vänder dig lämpligen till Socialtjänsten för vidare hjälp med vårdnadsfrågorna. Är du och barnets andra förälder oense bör du vända dig till en advokat för vidare hjälp.