STARTSIDA

FAMILJERÄTT

Äktenskapsskillnad / Skillsmässa


Vårdnad och umgäge

Underhåll

Bodelning

Äktenskapsförord

Samboavtal

ARVS- & GÅVORÄTT

FASTIGHETSRÄTT

KONTAKT

 

 

  

 

 

 

 

    UNDERHÅLL


 HBN 
 
       JURIDIK

 

KONTAKT

JURIST
Hanna Byberg Notäng

Kontakta mig på telefon:
0706-84 81 06

Alt. skicka ett sms med
 ditt namn o telefonnummer så
 ringer jag dig!

 Eller skicka ett e-mail till:
 info@hbnjuridik.se

 

Föräldrar har underhållsskyldighet för sina barn till dess att barnet fyllt 18 år eller till dess barnet slutar skolan och fyller 20 år. Som förälder ska var och en efter sin förmåga bidra till barnens försörjning.

Efter en skilsmässa bestäms underhållets storlek genom avtal eller genom beslut i tingsrätten. Underhållet skall vara skäligt med tanke på barnets behov och er föräldrars samlade ekonomiska förhållanden.

Försäkringskassan vet mer om detta. Är du och barnets andra förälder oense bör ni kontakta advokat för vidare hjälp.