STARTSIDA

FAMILJERÄTT

Äktenskapsskillnad / Skillsmässa


Vårdnad och umgäge

Underhåll

Bodelning

Äktenskapsförord

Samboavtal

ARVS- & GÅVORÄTT

FASTIGHETSRÄTT

KONTAKT

 

 

  

 

 

 

 

    ÄKTENSKAPSSKILLNAD/SKILSMÄSSA


 HBN 
 
       JURIDIK

 

KONTAKT

JURIST
Hanna Byberg Notäng

Kontakta mig på telefon:
0706-84 81 06

Alt. skicka ett sms med
 ditt namn o telefonnummer så
 ringer jag dig!

 Eller skicka ett e-mail till:
 info@hbnjuridik.se

 

Ett mål om äktenskapsskillnad inleds alltid med en ansökan till tingsrätten. Ansökan måste utformas utifrån huruvida ni som ska separera är överens eller ej. Blanketter finns på domstolarnas hemsida.

I vissa fall meddelar tingsrätten att betänketid skall löpa under sex månader. Så kan det exempelvis vara då ni har gemensamma barn under 16 års ålder.

Vid en skilsmässa måste beslut fattas rörande rätten att bo kvar i bostaden, underhåll, vårdnad av barn, umgänge med barn, egendomens fördelning vid bodelningen m.m.

Välkommen att kontakta mig så besvarar jag de frågor som ni har och hjälper er att göra bodelningen!

Är du och din motpart oense bör ni anlita var sin advokat, som företräder er på bästa sätt.