STARTSIDA

FAMILJERÄTT

Äktenskapsskillnad / Skillsmässa


Vårdnad och umgäge

Underhåll

Bodelning

Äktenskapsförord

Samboavtal

ARVS- & GÅVORÄTT

FASTIGHETSRÄTT

KONTAKT

 

 

  

 

 

 

 

    BODELNING


 HBN 
 
       JURIDIK

 

KONTAKT

JURIST
Hanna Byberg Notäng

Kontakta mig på telefon:
0706-84 81 06

Alt. skicka ett sms med
 ditt namn o telefonnummer så
 ringer jag dig!

 Eller skicka ett e-mail till:
 info@hbnjuridik.se

 

Såväl makar som sambor kan vid en separation begära bodelning. Bodelning mellan makar kan ske under bestående äktenskap, vid äktenskapsskillnad eller vid den ena makens frånfälle. Vid bodelning delas makarnas giftorättsgods efter avräkning för skulder.

När sambor separerar kan bodelning ske om någon av samborna begär det. Vid bodelning delas parternas samboegendom d.v.s. gemensamt anskaffade bostad och bohag efter avräkning för skulder.

Kontakta mig så hjälper jag  er med bodelningen!

 

Är du och din motpart oense bör ni anlita advokat.