STARTSIDA

FAMILJERÄTT

Äktenskapsskillnad / Skillsmässa


Vårdnad och umgänge

Underhåll

Bodelning

Äktenskapsförord

Samboavtal

ARVS- & GÅVORÄTT

FASTIGHETSRÄTT

KONTAKT

 

 

  

 

 

 

 

    ÄKTENSKAPSFÖRORD


 HBN 
 
       JURIDIK

 

KONTAKT

JURIST
Hanna Byberg Notäng

Kontakta mig på telefon:
0706-84 81 06

Alt. skicka ett sms med
 ditt namn o telefonnummer så
 ringer jag dig!

 Eller skicka ett e-mail till:
 info@hbnjuridik.se

 

Äktenskapsförord kan upprättas inför ett förestående giftermål, men även som äkta makar kan ni ingå ett avtal i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av er skall vara enskild egendom. Enskild egendom ingår sedan inte i en framtida bodelning. Detta är ofta klokt då man driver företag eller ingår äktenskap senare i livet.

Ni kan upprätta ett nytt äktenskapsförord under pågående äktenskap och på nytt bestämma att egendomen skall vara giftorättsgods.

Kontakta mig så hjälper jag till att upprätta ert äktenskapsförord!