STARTSIDA

FAMILJERÄTT

ARVS- & GÅVORÄTT

Boutredning

Bouppteckning

Arvskifte

Testamente

Gåvobrev

FASTIGHETSRÄTT

KONTAKT

 

 

  

 

 

 

 

    TESTAMENTE


 HBN 
 
       JURIDIK

 

KONTAKT

JURIST
Hanna Byberg Notäng

Kontakta mig på telefon:
0706-84 81 06

Alt. skicka ett sms med
 ditt namn o telefonnummer så
 ringer jag dig!

 Eller skicka ett e-mail till:
 info@hbnjuridik.se

 

Det finns inget som säger att man måste upprätta ett testamente, arvet fördelar sig då enligt den legala arvsordningen. Den som upprättar ett testamente måste se till att det går korrekt till väga och att formuleringen inte är tvetydigt. Det finns klara formkrav när det gäller upprättandet av ett testamente.

Genom ett testamente kan du besluta om vem ditt arv skall tillfalla, om det skall vara enskild egendom, om det skall erhållas med nyttjanderätt eller fri förfoganderätt. Du kan i ett testamente även ange vem du önskar ska ha vårdnaden om dina barn och dina djur, om du avlider och de då kommer att sakna vårdnadshavare.

Om ni är sambor ärver ni inte varandra, enligt lag utan behöver då ha upprättat ett inbördes testamente, om ni vill att den efterlevande sambon skall ärva den avlidne sambons kvarlåtenskap. Har ni gemensamma barn så är det barnen som ärver när ni avlider, om ni inte har upprättat ett inbördes testamente.
 

Jag hjälper Dig att upprätta Ditt testamente som uppfyller alla formkrav samt säkerställer att det blir som Du önskar för framtiden.

Skänk gärna en tanke till välgörenhetsorganisationerna, som jobbar för det som ligger Dig varmt om hjärtat.