STARTSIDA

FAMILJERÄTT

ARVS- & GÅVORÄTT

Boutredning

Bouppteckning

Arvskifte

Testamente

Gåvobrev

FASTIGHETSRÄTT

KONTAKT

 

 

  

 

 

 

 

    GÅVOBREV


 HBN 
 
       JURIDIK

 

KONTAKT

JURIST
Hanna Byberg Notäng

Kontakta mig på telefon:
0706-84 81 06

Alt. skicka ett sms med
 ditt namn o telefonnummer så
 ringer jag dig!

 Eller skicka ett e-mail till:
 info@hbnjuridik.se

 

En gåva kännetecknas av att du som givare frivilligt gör en förmögenhetsöverföring vilken leder till att din förmögenhet minskar och att gåvotagarens ökar.

Gåva av fast egendom måste  alltid ske i skriftlig form. Gåva av lös egendom kräver däremot oftast inga särskilda formkrav.

Frågor som kan uppstå vid ett gåvotillfälle kan vara huruvida gåvan ska betraktas som förskott på framtida arv, om gåvan ska räknas som enskild egendom etc. Dessa frågor regleras i ett gåvobrev.

Det innebär att det vid gåvotillfället finns möjlighet för dig som givare att skriva att gåvan t.ex. ska vara enskild egendom. Då ingår inte gåvan, eller ekonomiska medel som erhållits då gåvan sålts, i det som delas vid en eventuell framtida äktenskapsskillnad.

Ett väl formulerat gåvobrev kan förebygga oklarheter och motverka eventuella framtida konflikter. Det bör därför alltid upprättas med professionell hjälp.

 Kontakta mig så hjälper jag dig med gåvohandlingen!