STARTSIDA

FAMILJERÄTT

ARVS- & GÅVORÄTT

Boutredning

Bouppteckning

Arvskifte

Testamente

Gåvobrev

FASTIGHETSRÄTT

KONTAKT

 

 

  

 

 

 

 

    BOUTREDNING/DÖDSBO


 HBN 
 
       JURIDIK

 

KONTAKT

JURIST
Hanna Byberg Notäng

Kontakta mig på telefon:
0706-84 81 06

Alt. skicka ett sms med
 ditt namn o telefonnummer så
 ringer jag dig!

 Eller skicka ett e-mail till:
 info@hbnjuridik.se

 

En sammanfattande benämning på alla åtgärder som vidtas rörande en avliden persons egendom (dödsbo) tills detta är färdigt att slutligen avvecklas är dödsboförvaltning (boutredning).

Jag hjälper er att reda ut begreppen!