STARTSIDA

FAMILJERÄTT

ARVS- & GÅVORÄTT

Boutredning

Bouppteckning

Arvskifte

Testamente

Gåvobrev

FASTIGHETSRÄTT

KONTAKT

 

 

  

 

 

 

 

    BOUPPTECKNING


 HBN 
 
       JURIDIK

 

KONTAKT

JURIST
Hanna Byberg Notäng

Kontakta mig på telefon:
0706-84 81 06

Alt. skicka ett sms med
 ditt namn o telefonnummer så
 ringer jag dig!

 Eller skicka ett e-mail till:
 info@hbnjuridik.se

 

När en person avlider skall en bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckning är en uppräkning av den avlidnes samt även i förekommande fall makes/makas tillgångar och skulder.

Bouppteckningen ligger sedan till grund för arvskiftet och därmed förenliga lagfartsansökningar och andra ägaröverföringar.

Ansvaret för att bouppteckning förrättas åligger den som har egendomen i sin vård, dödsbodelägaren.

Kontakta mig så gör jag bouppteckningen åt er! Prisuppgift ges på förfrågan och kan skilja sig från fall till fall beroende på omfattning och tidsåtgång. Du är välkommen med din förfrågan.
Se mina kontaktuppgifter i rutan till höger.