STARTSIDA

FAMILJERÄTT

ARVS- & GÅVORÄTT

Boutredning

Bouppteckning

Arvskifte

Testamente

Gåvobrev

FASTIGHETSRÄTT

KONTAKT

 

 

  

 

 

 

 

    ARVSKIFTE


 HBN 
 
       JURIDIK

 

KONTAKT

JURIST
Hanna Byberg Notäng

Kontakta mig på telefon:
0706-84 81 06

Alt. skicka ett sms med
 ditt namn o telefonnummer så
 ringer jag dig!

 Eller skicka ett e-mail till:
 info@hbnjuridik.se

 

Arv är någonting nästan alla människor någon gång i livet kommer i kontakt med.

Efter den avlidne skall en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet. Om den avlidne var gift skall därefter en bodelning göras där en uppdelning sker mellan dödsboet och den efterlevande maken/makan.

Arvskifte är något som sedan förrättas av arvinge och universell testamentstagare. Då delas egendomen upp mellan arvtagarna. En skriftlig handling över skiftet skall upprättas och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Kan delägarna inte enas om arvskiftet kan tingsrätten förordna en skiftesman.

Först när arvskiftet har genomförts och en skriftlig handling upprättats kan dödsboet anses vara avvecklat.

Jag hjälper er med arvskiftet!
Se kontaktuppgifter i rutan till höger.